top of page
DRONE
DRONE
DRONE
DRONE
DRONE
บริการถ่ายภาพมุมสูง 11.png

บริการถ่ายภาพ และวีดีโอ มุมสูง

- ถ่ายภาพวิว
- ถ่ายภาพที่ดิน หลักเขต หรือเพื่อโปรโมตขายที่ดิน
- ถ่ายภาพอีเว้น
- ถ่ายภาพสารคดี
- ถ่าย Presentation งานต่างๆ เช่น Presentation งานแต่งฯ Presentation องค์กรต่างๆ เป็นต้น
- ถ่ายภาพบ้าน อาคาร โรงแรม
- ถ่ายภาพเรือ
- ถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้าง หรือความคืบหน้างานก่อสร้าง
ฯลฯ 

โดรนของเราได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย และมีใบอนุญาตครบถ้วนตามกฏหมาย

ไม่รับงานที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือผิดกฏหมาย